TINS is Fries! En het betekent ‘gedachte, idee’.

Want dat is wat Tins doet: jouw gedachten en ideeën in beeld brengen. TINS is natuurlijk ook een persoon: Astrid Spoelstra. Werkzaam en werkzaam geweest in zowel de onderzoekswereld (archeologie, biologie), het bedrijfsleven (commerciële archeologie) als de overheid (sociaal domein) dus zeer veel kennis van zaken van zowel de inhoud als het proces.

Tijdens een live tekensessie

Uit mijn eigen cv

Tekenen is altijd mijn houvast geweest, hét middel om grip te krijgen op de zaak, waar ik ook ben. Ik heb altijd ‘dat wat ik denk’ in beeld gebracht, niet onder woorden. Tekenen is universeel toepasbaar: binnen elke branche en op elk communicatieniveau is de kracht van het beeld sterker dan dat van het geschreven woord. De essentie verbeelden is mijn talent, daarom ben ik TINS.

Waarom visueel?

Tins’ visie is eenvoudig maar krachtig: “een plaatje zegt meer dan 1000 woorden”. Binnen mijn eigen functies bij universiteiten, overheid en bedrijfsleven heb ik telkens ondervonden dat informatie die in beeld wordt gebracht zoveel meer impact en effect heeft dan verslagen-die-niemand-leest. Informatie in beeld is effectiever, efficiënter, heeft een grotere impact, en ik kan die effectiviteit bewerkstelligen.

Van schets naar inkt – van brainstorm naar presentatie